2015 NEOS Hamont-Achel    -
    Op 13 februari jl. gaf de topwetenschapster Christine Van Broeckhoven, onder ruime belangstelling van een zestigtal deelnemers, een lezing over dit actueel onderwerp waar ze al 37 jaren onderzoek naar doet. Deze nog dynamische dame bracht haar kennis en ervaring logisch en boeiend over in begrijpbare taal , doorspekt met de nodige kwinkslagen,  die het publiek aandachtig in de ban hield. Vooreerst gaf ze toelichting op het begrip Dementie, de verschillende ziektebeelden die hieronder vallen, de hersen structuur en specifiek het effect van veroudering op het geheugen. Zo dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen het geheugen bij normaal verouderen   ( milde vergeetachtigheid) en pathologisch verouderen (massaal afsterven van de hersencellen en dementie). Hierna ging ze verder in op één van de meest voorkomende de dementie ziektebeeld nl. de ziekte van Alzheimer. Ze gaf toelichting hoe de hersenstuctuur ( de computer van het lichaam) veranderde door de aantasting en het afsterven van de hersencellen tot en met het levenseinde. Ook lichtte ze de klinische diagnose mogelijkheden toe in een vroeg stadium, alsmede de evolutie van de  medicaties  met actueel nog steeds geen doeltreffend effect.     Tot slot ging ze in op de risico factoren voor dementie die al of niet hiervoor van invloed kunnen zijn. Met nog een vraagronde en hierna koffie met gebak eindigde deze interessante en leerrijke namiddag.
Hamont-Achel
                                                   Lezing over Dementie en Alzheimer
Iedereen is aandachtig aan het luisteren Christine geeft overtuigend uitleg De spreekster in volle actie Wat een aandachtig publiek